μεμυστιλημένας

μεμυστιλημένας
μεμυστῑλημένᾱς , μυστιλάομαι
sop bread in soup
perf part mp fem acc pl (attic ionic)
μεμυστῑλημένᾱς , μυστιλάομαι
sop bread in soup
perf part mp fem gen sg (attic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”